Ny Utfrågning om Washingtons Online Spel

Den nya utfrågningen hålls på initiativ av tre fullmäktigeledamöter i Washington DC som vill ompröva frågorna om online spel i Washington.

Det sägs att General inspektören för Washington DC, Charles j. Willoughby underlåtit att agera på två tidigare tjänstemäns begäran om undersökning av oegentligheter i lotterikontrakt och tillsyn. Eftersom han underlåtit att genomföra undersökningen är vissa fullmäktigeledamöter oroade för integriteten i avtalet. Därför har nu Jack Evans, demokrat, krävt en ny utfrågning om inomstatliga online spel i Washington DC, och den här gången har två frågor flätats samman vilket gör det ännu dunklare. Det är anledningen till en andra utfrågning när fullmäktige samlas i september.

Evans har stöd från rådsmedlem Muriel Bowser, demokrat och ordförande för statlig verksamhet och miljö. Hon uttryckte även åsikten att flera fullmäktigeledamöter, däribland hon själv, kände sig obekväma med DC Lotteriavtal när det var färdigt. Ärendet har förvärrats av överinspektörens underlåtenhet att agera och det är legitimt att fråga varför han inte gjort det. Bowser lika kritisk till lagen om online spel. Hon sa: “Det var inte ansvarsfullt att låta det ingå i den kompletterande budgetpropositionen utan offentlig diskussion. Det var riktigt fingerfärdigt.”

Washington Times släppte nyheten om hur det grekiska företaget Intralot fått lotterikontraktet. Intralot behövde en lokal partner för att vara berättigade, och därför anslöt de en lokal affärsman som aldrig deltagit i anbudsgivningen men som äger 51 % av 38 miljonerskontraktet. Den som fick igenom kontraktet var en ledamot, anställd hos en advokatbyrå vilken har kunder som kommer att gynnas när den här lagen träder i kraft. För närvarande ligger lagförslaget på is sedan kraven ställts på offentligt samrådsförfarande.  Den processen startar förmodligen nu efter sommarsemestrarna. Samtidig har en annan demokrat, rådman Tommy Wells, lovat införa lagstiftning för att upphäva lagen om legaliserade online spel.

Posted By
marten
september 11, 2011

Latest News