I både Finland och Grekland har nyligen vissa förändringar skett gällande nätspel för pengar, i båda fallen har ändringarna påverkat spelmarknaden negativt.

I Finland har en ny koalitionsregering tagit makten, och denna nya regering har framhävt att man förespråkar en ökad kontroll över spelandet. Detta gäller framför allt utländska speloperatörer, då ett spelmonopol finns i Finland idag, på samma sätt som i Sverige. Exakt hur den nya regeringen kommer att åstadkomma detta är inte klart än, men även vissa ganska drastiska åtgärder, så som att stoppa pengatransaktioner till och från utländska spelbolag, en blockad av vissa nätsajter och nya regler gällande marknadsföring av spel i allmänhet sägs ha diskuterats.

Vad som försvårar detta rent praktiskt är dock att detta skulle kräva mycket personal och arbetstimmar från myndigheterna, annars blir det nämligen relativt svårt att se till att reglerna efterföljs. Det är inte heller klargjort om dessa nya regler i så fall på något sätt skulle strida mot internationella lagar och regler, t.ex. inom EU i stort.

Nackdelen med detta för de finska nätspelarna blir i praktiken att det inte kommer att finnas lika stor konkurrens på spelmarknaden, vilket förmodligen kommer att leda till att villkoren och oddsen för spelandet försämras.

I Grekland, å andra sidan, lades ett förslag som har som syfte att minska och försvåra nätspelandet och öka den grekiska kontrollen över det fram den 7/7 2011. De grekiska myndigheterna vill bland annat att spelbolagen ska vara baserade i Grekland, och ha en bankgaranti från en grekisk bank.

Detta skulle i så fall innebära en kraftig minskning av spellicenser som skulle gälla för grekiska spelare. Den europeiska kommissionen motsätter sig dock förslaget, eftersom man anser att det strider mot europeisk lag. Ett slutgiltigt beslut gällande om huruvida förslaget kommer att antas eller inte, väntas fattas i början av augusti.

Posted By
marten
juli 21, 2011

Latest News